Thể Lệ Rút Thăm Trúng Thưởng

 

1. Tổng quan về cách rút thăm: Nhập các mục để rút thăm trúng thưởng bằng c��ch truy cập��������������������������www.GiayATTOM.com và nhấp vào Menu NHẬN GIÀY MIỄN PHÍ hoặc nhấp vào banner bên tay phải ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ CÓ CƠ H���I NHẬN GIÀY MIỄN PHÍ hoặc đi thẳng đến trang nhận quà tặng  tại http://giayattom.com/tang-qua/. Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên, đi�����n thoại và địa chỉ email của bạn. Việc mua hàng sẽ không tăng cơ hội chiến thắng của bạn. Bạn phải nhập một địa chỉ email hợp lệ và nó phải là đ���a chỉ email của bạn. Nhập địa chỉ email nhiều hơn một lần không làm tăng cơ hội chiến thắng.

Các mục thông tin trở thành tài sản của ATTOM  và số người tham dự sẽ nhận được các thông báo qua email và yêu cầu đặc biệt từ chúng tôi, nhưng chúng tôi có quyền quyết định trong quá trình nhập th��ng tin hoặc là quy���t định các email sau đó. Quyết đ���nh chon 1 email nào đó sẽ không giảm cơ hội chiến thắng của bạn.

Vi���c rút thăm trúng thưởng sẽ chạy hàng tháng. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đ���������i hoặc hủy bỏ bất c����� lúc nào rút thăm trúng thưởng nào, theo quyết định của chúng tôi. Khi tham gia vào rút thăm trúng thưởng, mỗi người tham dự vô điều kiện chấp nhận và đồng ý tuân thủ và chấp hành c��c quy đ���nh chính thức và quyết định của Giày ATTOM, ……..ràng buộc trong mọi khía cạnh.

2. Chính sách riêng tư: Chúng tôi không bán địa chỉ email của bạn cho người khác. Mục thông tin được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Xem chính sách bảo mật của chúng tôi tại http://giayattom.com/chinh-sach-rieng-tu/

3. Hình thức: M���i tháng, vào cuối tháng, chúng t��i tiến hành một cách ngẫu nhiên từ tất cả danh sách thông tin có đủ điều kiện. Chúng tôi công bố người chiến thắng ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Tỷ lệ chiến thắng phụ thuộc vào số lượng các mục thông tin hợp lệ mà chúng tôi nh���n đư���c.

Chúng tôi thông báo cho người chiến thắng hàng tháng��qua địa chỉ email và đi�������n thoại. Nếu địa chỉ email là không hợp lệ, ngư�����i chiên thắng sẽ không nhận được email, hoặc là người chiến th���ng từ chối giải thưởng, chúng tôi sẽ không chọn một người chiến thắng trong tháng đó.

Nếu có tranh chấp về quyền lợi cho một giải thưởng, người chiến thắng là người mà các tài khoản email đã được cơ quan cung cấp dịch vụ internet, kinh doanh, hoặc tổ chức trao quyền sử dụng email. Mỗi địa chỉ email có thể giành chiến thắng chỉ có một lần trong một năm.

4. Giải thưởng: Người chiến thắng tuần sẽ nhận được một đôi giày mang thương hiệu Giày ATTOM. Nếu địa chỉ email chọn không hợp lệ hoặc một người chiến thắng tiềm năng không trả lời trong vòng năm 5 ngày kể từ ngày thông báo, chúng tôi sẽ chọn một người chiến thắng tiềm năng từ mục thông tin hợp lệ ngẫu nhiên.

Người trúng giải có thể được yêu cầu để hoàn thành một tuyên bố đủ điều kiện và phát hành công khai trước khi nhận được gi�����i th��ởng. Ch���p nhận các giải thư���ng cấp phép sử d���ng tên của người chi���n th���ng, thành phố v�� chân dung cho mục đích quảng cáo mà kh��ng bồi thường ho���c thông báo trong phạm vi pháp luật cho phép.

Kh��ng có sự quy đổi tiền mặt hoặc thay thế giải thưởng, ngoại trừ đó là GiayAttom.com, chúng t��i có quyền tuỳ ý để thay thế giá trị tiền mặt hoặc một giải nào có giá trị bằng hoặc lớn hơn. GiayATTOM.com sẽ kh��ng đền bù bất k����� giải thưởng bị mất hoặc bị đánh cắp.

5. Tài tr���: ATTOM, là nhà tài trợ duy nhất. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất cứ quy tắc nào rút thăm trúng thưởng.

Mọi thắc mắc khách hàng liên hệ Hotline: 0903 300 519 để được hỗ trợ.


Chuyển đến thanh công cụ